Idea Kierunki Rekrutacja Kadra Koszt
W studiach mogą uczestniczyć absolwenci szkół wyższych wszystkich kierunków, legitymujący się jednym z poniższych dyplomów:

magistra
magistra inż.
inż.
MBA

Licencjata a także studenci z ukończonym, ze średnią powyżej 4.0, trzecim rokiem
studiów magisterskich

Rekrutacja na studia prowadzona jest w sposób ciągły, co oznacza możliwość rozpoczęcia studiów w każdej chwili (nie tylko w październiku lub lutym / marcu, jak to ma miejsce na tradycyjnych uczelniach).

Najprostszą metodą zapisania się na studia jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie umowy (pobierz plik: umowa.zip, umowa.doc) Koniecznie w dwóch egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy Umowy, po podpisaniu jej przez przedstawiciela uczelni otrzymają Państwo, druga będzie stanowiła część dokumentacji Uczelni. Umowę prosimy

 • przesłać pocztą na adres

  EAF
  Schulstrasse 3
  D-71287 Weissach
  Deutschland

 • lub przefaksować

  Nr fax: ++49/7044 930153
  Nr telefonów ++49/7044 9314819, ++49/7044 930124, ++49/7044 930153

Informacje

e-mail: eaf@eafgbr.de