Modele Studiowania

 

Proponujemy Państwu następujące drogi realizacji naszego programu studiów zakończonych niemieckim Dyplomem:  

Program e-executive(indywidualny) adresowany jest do przedstawicieli top managementu ze szczególnie dużą odpowiedzialnością i związanym z nią znacznym obciążeniem czasowym. W modelu executive konsultacje odbywają się internetowo i indywidualnie i w terminach uzgodnionych ze studiującymi.

Drugi model studia uzupełniające z niemieckim dyplomem

dla Słuchaczy i Absolwentów polskich Studiów Podyplomowych

realizowany jest w 90% w formie distance studying.  Celem jest przekazanie Słuchaczom najnowszych informacji z Unii Europejskiej komplementarnych do materiałów aktualnie realizowanych lub ukończonych w okresie ostatnich 3 lat polskich studiów podyplomowych

Trzecia forma studiów-Studia dla Młodych Menedżerówstwarza szansę zdolnym, ambitnym specjalistom  dysponującym aktualnie skromnymi środkami finansowymi i niejednokrotnie żyjącym z dala od ośrodków akademickich Zakłada on jednak umiejętność korzystania przez uczestnika z technik internetowo-multimedialnych, a także znacznej porcji samodzielności i samodyscypliny.

Z drugiej strony jest to niewątpliwie najbardziej ambitna forma studiów odpowiadająca wyzwaniom XXI wieku. Stwarza ona, bowiem realne szanse zdobycia wykształcenia i samorealizacji na rynku międzynarodowym niezależnie od miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania  i zamożności.Uczestnicy uzyskują przy tym równolegle z dostęp do najnowszych informacji

Ponadto jest to typ kształcenia najkorzystniejszy finansowo. Analogicznie bowiem jak to ma miejsce w    relacjach :

   • e-banking (direct banking)  - banking tradycjonalny,
   • e-shoppingu - handel stacjonarny
   • e-marketingu - marketing

     

proporcja kosztów studiów internetowych do kosztów studiów executive wynosi  1:4.

 

Ostatniego typu Studiów internetowo-zaocznych 

Jest odpoweidnikiem systemu stosowanemu na czołowych polskich uczelniach z tym że znacznie konsekwentniej stosowane są elementy e-economy oraz m-economy bazujące na najnowocześniejszych osiągnięciach techologii internetowo telekomunikacyjnych

 

 

 

 

Dyplom

 

Uczestnicy studium uzyskują, w zależności od wybranego modułu niemiecki: 

 

Zertifikat EU – Marketingmanager (EAF)

Dyplom Menedżera Marketingu Unii Europejskie (EAF)

 

Zertifikat Internationales Projektmanagement (EAF)

Dyplom Menedżera Projektów Międzynarodowych (EAF)

 

Zertifikat Immobilienmanager in der EU (EAF)

Dyplom Specjalisty Zarządzania Nieruchomościami w U E (EAF)

 

Zertifikat Manager im Gesundheits- und Sozialwesen EU (EAF)

Dyplom Menedżera Systemów Zdrowotnych i Socjalnych w UE (EAF)

 

Dyplomy wydawane są w zależności od umiejętności językowych studiującego w językach, np.:

 

 • angielskim i polskim (dla uczestników z biegłą znajomością języka angielskiego i polskiego)
 • angielskim, niemieckim i polskim (dla uczestników z biegłą znajomością języka angielskiego i niemieckiego)
 • angielskim, niemieckim, włoskim i polskim(dla uczestników z biegłą znajomością języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego)
 • etc.

 

Czas Trwania Studium

 

 

Program powyższych modułów zawiera informacje równoważne odpowiednio:240 , 260, 245 i 296  godzinom zajęć stacjonarnych. Minimalny czas konieczny do opanowania każdego z modułów to dwa semestry akademickie.

UWAGA!!! Możliwość pomocy stypendialnej !!!

Znaczenie studiów internetowych jako formy kształcenia XXI wieku doceniają potencjalni pracodawcy.
Stąd 20% najlepszych słuchaczy studiujących w modelu internetowym uzyskuje sponsoring firm z Unii Europejskiej, pokrywający do 20% kosztów studiów.

Ponadto 20% słuchaczy może aktywnie uczestniczyć w rozwoju studiów internetowych EAF w Polsce, państwach WNP i w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej uzyskując stypendia bezpośrednio z Europäische Akademie für Führungskräfte

Informacje

e-mail:eaf@eafgbr.de