PARTNERZY

Współpraca Międzynarodowa:

EAF GbR (Europäische Akademie für Führungskräfte GbR)
AIE (Akademie für Europäische Integration)

Zestawienie Partnerów Międzynarodowych EAF GbR/AIE wykazuje podobnie jak ich programy i struktura Kadrowa na silny akcent położony na praktyczne zastosowania businessowe. Przekazywanie tych ostatnich jest zasadniczym celem EAF GbR/AIE.
Struktura naszych Partnerów pomaga w realizacji celuj przystosowania polskiego Managementu do konkurencji i współpracy z kolegami i podmiotami gospodarczymi w Republice Federalnej Niemiec i pozostałych Państwach UE oraz OECD. Chodzi o przeciwdziałanie paradoksalnej sytuacji iż, z jednej strony Polska jest jedynym krajem Europy Środkowo- Wschodniej mogącej w latach 2005-2015 dostarczyć Unii Europejskiej ponad 2 miliony specjalistów koniecznych do konkurencji z USA oraz Japonia i pozostałymi tygrysami gospodarki światowej z drugiej Polacy mają olbrzymie braki w stosowaniu technologii internetowych i znajomości prawa
gospodarczego pracy, przepisów socjalnych i języka obcego, co najbardziej widoczne jest w staraniach o środki pomocowe UE i niewykorzystaniu możliwości prawnych świadczeń podatkowych, socjalnych i rentowych

Instytucje Publiczne w Unii Europejskiej:

Bundesministerium für Wirtschaft Technologie und Arbeit, ( BMWTA) Berlin
Ministerium für Wirtschaft Land Baden-Württemberg
Ambasada RP w Berlinie i jej:
Generalne Konsulaty w: Lipsku, Monachium, Kolonii i Hamburgu
Honorowe Konsulaty w: Stuttgarcie i Siegen
Reprezentacja Zagraniczna PAN w Berlinie
Reprezentacja Zagraniczna Polish Consultants Society w Berlinie
(Towarzystwa Polskich Konsultantów TKP)
GWZ Baden Württemberg
Kolping Stiftung Ulm/Stuttgart
ZAB GmbH (Zukunftsagentur Land Brandenburg)
Technologiepark Straußberg (Berlin)
Technologiepark Adlershof (Berlin)
Technologiepark Frankfurt/O
Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland Wrocław (Breslau)
Europäischer Wirtschaftskreis Wrocław ( Breslau )
Ministerium für Wirtschaft Land Hessen
Landesbank Baden Württemberg
Investitionsbank Hessen AG
Landesbausparkasse Baden-Württemberg
Raiffeisenbank Weissach/Stuttgart
BFAI (Bundsstelle für Außenhandelsinformation BMWTA)
Osteuropa Brücke GmbH, Berlin
Deutscher Wirtschaftskreis Poznań

Organizacje Polskiej Nauki i Swiatowego Businessu:

Forum der Polnischen Wissenschaft in Deutschland e.V
Polish American Engineers Club
Światowy Klub Inżyniera i Technika w Kanadzie
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Austrii
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich we Francji
Biuro Polish Consultants Society in EU in Berlin

Polonijne podmioty gospodarcze (Przykłady):

DOMDATA GmbH, Poznań
METSO AUTOMATISATION POLAND GmbH, Gliwice
SAARTECHNIK AG LUXEMBURG
Steinlein Polska, Katowice
DePfa Informationssysteme, Poznań
Art-Photonics GmbH, Berlin
Reisebüro CHOPIN, A. Kajzer Mannheim
OST WEST Beratung Stuttgart
FINANCIAL & MARKETING CONSULTING, Stuttgart
SAARTECHNIK GmbH, Vłlklingen
Pracownia architektoniczna E. Schultz
INCENTIV REISEN, Mannheim
Biuro inżynierskie Jan Polak

Nasi Partnerzy - Polskie Uczelnie, Instytuty Naukowo Badawcze:

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlowa w Rudzie Śląskiej
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Dalsze informacje znajdziecie Państwo np. na stronach internetowych:

www.pol-ing.de
www.dwk-poznan.pl
www.steinlen.pl
www.cezarint.pl
www.artphotonics.de
www.domdata.pl
www.gwz.de
www.wsh.omi.pl
www.stowwawrzyniec.republika.pl

Informacje

e-mail: eaf@eafgbr.de