KONTAKT DEUTSCHLAND:
Websites: www.eafgbr.de

ADRES POCZTOWY:

Europäische Akademie für Führungskräfte GbR, Schulstrasse 3
D-71287 Weissach/Stuttgart
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV
(Osoba odpowiedzialna za ca³o¶æ dzia³alno¶ci EAF):
Prof. Dr. habil. Anton StaschTel. Nr.+4970449314819, +497044 930124, Fax Nr. +49704493015

KONTO BANKOWE:

dla przekazywana op³at przez S³uchaczy
Europäische Akademie für Führungskräfte GbR, Prof. Dr. hab. A. Stasch

Deutsche Bank PBC S.A. o/Poznan
68 19101123 2003080921110001

lub

Raiffeisenbank Weissach eG Kontonummer 44112009 (BLZ 603619 23) IBAN DE23 6036 1923 0044 1120 09*)

 

*) przed dokonaniem wp³aty prosimy o wype³nienie w dwóch egzemplarzach Umowy Uczestnictwa w Studiach Podyplomowych Europäische Akademie für Führungskräfte (link Umowa)

Informacje

e-mail: eaf@eafgbr.de