Rekrutacja
Pobranie formularza Umowa Uczestnictwa w Studiach Podyplomowych (Umowa)

i po wypełnieniu przefaksowanie (+49 (0) 7044 930153)
lub przesłanie formularza w 2 egzemplarzach na adres
Europäische Akademie für Führungskräfte
Prof. Dr. habil. A. Stasch

Schulstr. 3
D-71287 Weissach

Przekazanie opłaty za studia na konto:
Europäische Akademie für Führungskräfte GbR,
Prof. Dr. habil. A. Stasch

Deutsche Bank PBC S.A. o/Poznan
68 19101123 2003080921110001

lub

Raiffeisenbank Weissach eG
Nr 44112009 (BLZ 603619 23)
IBAN DE23 6036 1923 0044 1120 09

Warunki uczestnictwa
- wykształcenie wyższe
magisterskie
MBA
licencjackie

- wskazana znajomość
jednego z języków Unii Europejskiej

-
pomocny jest
dostęp do Internetu,
możliwość korzystania z komputera

Kierunki studiów
Intenationales EU-Projektmanagement (EAF)
Zarządzanie Projektami w Unii Europejskiej (EAF)

EU-Marketingmanagement (EAF)
Marketing w Unii Europejskiej (EAF)

Czas trwania
2 semestry akademickie
każdy z kierunków

KONTAKT :
e-mail eaf@eafgbr.de

Tel +49/(0)7044 9314819
Tel.+49/(0)7044 9310124
fax.+49/(0)7044 930153

INFORMACJE:
www.eafgbr.de