Europäische Akademie für Führungskräfte GbR (EAF)

Europejska Akademia Managerów z siedzibą w Badenii Wirttembergii jest szkołą podyplomową oferującą studia z dyplomem niemieckim.

Zasadniczym celem studiów EAF jest zwiększenie konkurencyjności elity menedżerskiej, wywodzącej się z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, na rynku pracy Unii Europejskiej.

Realizację założeń programowych gwarantują praktyczne doświadczenia naszych wykładowców: profesorów, top managerów i przedsiębiorców z najwyżej technologicznie rozwiniętych regionów Europy: Badenii Wirttembergii, Bawarii, Hesji, Nadrenii Westfalii, Szwajcarii, Lombardii, Piemontu i Francji Południowo Wschodniej. Nasi wykładowcy od wielu lat aktywnie kształtują procesy rozwojowe powyższych Euroregionów współtworząc nowy fenomen technologiczno - kulturowy zwany Cywilizacją Jeziora Bodeńskiego (Bodenseezivilisation). W procesach przygotowania programu studiów, jego realizacji i permanentnej aktualizacji korzystają oni zarówno z własnych doświadczeń w Polsce i innych krajach Europy Środkowej jak i informacji i prac projektowych:

 • Gesellschaft für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit Baden Württemberg GmbH, GWZ Stuttgart, rządowo przemysłowej agencji promocji przedsiębiorstw Badenii Wirttembergii w 93 krajach świata.
 • Banków inwestycyjnych landu Badenii Wirttembergii
 • Europa Bank AG Luxemburg (programy pomocowe Unii Europejskiej)
 • Biura Koordynacyjnego programów JOP i Leonardo w Brukseli, Berlinie, Londynie i Warszawie
 • Izb Przemysłowo Handlowych Badenii Wirttembergii i Bawarii
 • agencji niemieckiego rządu Centralnego do promocji nowych technologii GTZ Protrade Frankfurt/Eschborn
 • Verband Polnischer Ingenieure und Techniker in Deutschland e.V. w Berlinie (związku branżowego reprezentującego polskich specjalistów w zakresie technologii i techniki w Niemieckiej Republice Federalnej)
Jedną z podstaw sukcesu zarówno w opanowaniu programu EAF jak i jego stosowaniu w praktycznych działaniach stanowi profesjonalizacja korzystania z multimedialno-telekomunikacyjnych technologii 21-go stulecia. Stąd tak w procesie przekazywania informacji, jak i praktycznych zastosowaniach duży nacisk kładziemy na tematykę z zakresu: e-business, e-economy czy mobile economy.

Należy również podkreślić, że studia na EAF przekazują stale aktualizowane informacje umożliwiające natychmiastową działalność praktyczną.

Są one zatem komplementarne do programów szkolnictwa wyższego zakładając dobrą znajomość zasad tradycyjnego marketingu i projektmanagementu na poziomie licencjatu, magisterium lub dyplomu MBA. Stale aktualizowane treści programowe EAF zawierają np. informacje dotyczące:

 • niekonwencjonalnych legalnych, (równoległych do green card kanclerza Schrödera ) możliwości działań na rynku pracy RFN
 • profesjonalnego marketingu osobistego managerów Unii Europejskiej
 • zasad optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej (ze szczególnym uwzględnieniem zakładania przedsiębiorstw) w Niemczech i w innych krajach europejskich
 • prawa podatkowego z naciskiem na redukcję obciążeń podatkowych osób prywatnych i podmiotów gospodarczych
 • zasad transferu kapitału i globalnego outplacingu
 • metod krytycznej analizy (ratingu) podmiotów i procesów gospodarczych w Unii Europejskiej

Praktycznie wszystkie modele działania sugerowane w programie studiów podyplomowych są, jak o tym już wspominaliśmy, stosowane i sprawdzane w praktyce przez przedsiębiorstwa i ich management z najbardziej technologicznie zaawansowanych Euroregionów tworzących obszar Cywilizacji Jeziora Bodeńskiego (Bodenseezivilisation). W ten sposób unikamy transferu informacji, tak z nieprzyszłościowych dziedzin gospodarki, jak i zdezaktualizowanych zachowań rynkowych.

O dynamice i zróżnicowaniu najnowszej formy cywilizacyjnej gatunku homo sapiens, związanej z działaniem w ramach Bodenseezivilisation, świadczą takie fakty jak:

 • największa, w skali światowej, ilość rozwiązań patentowych na 1000 mieszkańców
 • najwyższy udział wydatków na badania naukowe i wdrożeniowe (FuE = Forschung und Entwicklung) sięgający 4 % PNB, należącego do najwyższych na niebieskiej planecie
 • liczba ponad miliona małych i średnich przedsiębiorstw tworzących technologie XXI wieku
 • druga co do wielkości w Europie (po Wyspach Kanału la Manche) koncentracja sektora bankowego działającego w magicznym wielokącie finansowym Frankfurt, Stuttgart, Monachium, Lichtenstein, Zurych, Monaco, Düsseldorf, Luxemburg
 • trzecia pozycja, po Wyspach Kanału la Manche i Londynie, w ratingu centrów sektora ubezpieczeniowego
 • działalność na jej terenie SAP i DEBIS (największych koncernów software Unii Europejskiej)
 • lokalizacja logistycznych centrali koncernów: Daimler ? Chrysler, Bosch, Siemens, AUDI, Porsche, BMW, SEL, BASF, BAYER AG, Novartis, IBM - Europe, Boehringer AG, DEC, SAP, MAN, Manesmann, Hewlett Packard Europe
 • i last but not least - pierwsze miejsce w skali światowej w sektorze prywatnych i landowych kas mieszkaniowych

Informacje

e-mail: eaf@eafgbr.de